1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست (ج1)

کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست (ج1)

کد کتاب 102139
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست (ج1)
800,000760,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست (ج1)

5
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   800,000
760,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط