1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب راهنمای جامع کد گذاری بیماریها بر اساس icd 10

کتاب راهنمای جامع کد گذاری بیماریها بر اساس icd 10

کد کتاب 102123

کتاب راهنمای جامع کد گذاری بیماریها بر اساس icd 10

500,000475,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب راهنمای جامع کد گذاری بیماریها بر اساس icd 10

2
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   500,000
475,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط