1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب کدگذاری علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD-10

کتاب کدگذاری علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD-10

کد کتاب 101959

کدگذاری علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD-10

139,000132,050 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید کتاب کدگذاری علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD-10

1
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   139,000
132,050 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط