1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی

کتاب کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی

کد کتاب 101428
کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی
119,000
تعداد صفحه
سال نشر
شابک
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی

4
119,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط