1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

کتاب مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

کد کتاب 101419

مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

450,000427,500 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

3
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   450,000
427,500 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط