1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب بانک سوالات انفورماتیک پزشکی

کتاب بانک سوالات انفورماتیک پزشکی

کد کتاب 101417
بانک سوالات انفورماتیک پزشکی
499,000474,050 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب بانک سوالات انفورماتیک پزشکی

3
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   499,000
474,050 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط