1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. اپیدمیولوژی
  5. کتاب فرهنگ جامع همه گیرشناسی (اپیدمیولوژی)

کتاب فرهنگ جامع همه گیرشناسی (اپیدمیولوژی)

101321
فرهنگ جامع همه گیرشناسی (اپیدمیولوژی)
189,000170,100 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب فرهنگ جامع همه گیرشناسی (اپیدمیولوژی)

2
دارای 10% تخفیف انتشارات گپ   189,000
170,100 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط