1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. کتاب خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

کتاب خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

101280
خواندن فوری الکتروکاردیوگرام
258,000232,200 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

3
دارای 10% تخفیف انتشارات آبادیس طب   258,000
232,200 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط