1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. کتاب خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

کتاب خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

کد کتاب 101280
خواندن فوری الکتروکاردیوگرام
258,000245,100 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

3
دارای 5% تخفیف انتشارات آبادیس طب   258,000
245,100 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط