1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. اتاق عمل
  4. کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

100991
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی
175,000157,500 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

2
دارای 10% تخفیف انتشارات جامعه نگر   175,000
157,500 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط