1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های گوارش 2018

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های گوارش 2018

کد کتاب 105175

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های گوارش 2018

500,000475,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های گوارش 2018

5
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   500,000
475,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های گوارش 2018

کتاب های مرتبط