1. انتشارات جعفری
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. کتاب سری مرور جامع پرستاری داخلی جراحی DRS

کتاب سری مرور جامع پرستاری داخلی جراحی DRS

100596
سری مرور جامع پرستاری داخلی جراحی DRS
1,190,0001,071,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب سری مرور جامع پرستاری داخلی جراحی DRS

2
دارای 10% تخفیف انتشارات جامعه نگر   1,190,000
1,071,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط