1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. کتاب مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس غدد آب و الکترولیت روزن2018

کتاب مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس غدد آب و الکترولیت روزن2018

105152

مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس غدد آب و الکترولیت روزن2018

448,000403,200 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس غدد آب و الکترولیت روزن2018

2
دارای 10% تخفیف انتشارات آرتین طب   448,000
403,200 ریال
0 ريال
0 ريال

ارسال رایگان

مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس غدد آب و الکترولیت روزن2018

کتاب های مرتبط