1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. کتاب مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای عروق روزن2018

کتاب مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای عروق روزن2018

105157

مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای عروق  روزن2018

498,000448,200 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای عروق روزن2018

2
دارای 10% تخفیف انتشارات آرتین طب   498,000
448,200 ریال
0 ريال
0 ريال

ارسال رایگان

مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای عروق  روزن2018

کتاب های مرتبط