1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
  5. کتاب DRS سری مرور جامع آمار زیستی

کتاب DRS سری مرور جامع آمار زیستی

کد کتاب 100592

DRS سری مرور جامع آمار زیستی

339,000322,050 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب DRS سری مرور جامع آمار زیستی

9
دارای 5% تخفیف انتشارات جامعه نگر   339,000
322,050 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط