1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. راهنمای احیای قلبی-ریوی پایه CPR

راهنمای احیای قلبی-ریوی پایه CPR

105150

راهنمای احیای قلبی-ریوی پایه CPR

250,000225,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید راهنمای احیای قلبی-ریوی پایه CPR

نا محدود
دارای 10% تخفیف انتشارات آئین طب   250,000
225,000 ریال
0 ريال
0 ريال

ارسال رایگان

کتاب های مرتبط