1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

105148

کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

200,000180,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

1
دارای 10% تخفیف انتشارات آئین طب   200,000
180,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط