1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

104992

مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

471,000423,900 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ

خرید مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

2
دارای 10% تخفیف انتشارات اطمینان   471,000
423,900 ریال
0 ريال
0 ريال

مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

ویرایش سوم 2012 جلد دوم

کتاب های مرتبط