1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. تغذیه
  5. کتاب مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تغذیه

کتاب مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تغذیه

100473
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تغذیه
599,000539,100 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تغذیه

1
دارای 10% تخفیف انتشارات جامعه نگر   599,000
539,100 ریال
0 ريال
0 ريال

ارسال رایگان

کتاب های مرتبط