1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
  5. کتاب آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS

کتاب آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS

104995
آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS
349,000314,100 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS

2
دارای 10% تخفیف انتشارات علم آریا   349,000
314,100 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط