1. پیراپزشکی
  2. اتاق عمل
  3. کتاب رهبری و مدیریت در اتاق عمل

کتاب رهبری و مدیریت در اتاق عمل

104986
رهبری و مدیریت در اتاق عمل
قیمت: 229,000 ريال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب رهبری و مدیریت در اتاق عمل

2
229,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط