1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. اتاق عمل
  4. کتاب رهبری و مدیریت در اتاق عمل

کتاب رهبری و مدیریت در اتاق عمل

104986
رهبری و مدیریت در اتاق عمل
229,000206,100 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب رهبری و مدیریت در اتاق عمل

1
دارای 10% تخفیف انتشارات جامعه نگر   229,000
206,100 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط