1. انتشارات جعفری
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. کتاب دستوروالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد فرایند پرستاری

کتاب دستوروالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد فرایند پرستاری

100447
دستوروالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد فرایند پرستاری
280,000252,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب دستوروالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد فرایند پرستاری

3
دارای 10% تخفیف انتشارات حیدری   280,000
252,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط