1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
  5. کتاب کارآزمایی های بالینی

کتاب کارآزمایی های بالینی

104822

کار آزمائی های بالینی

398,000298,500 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ

خرید کتاب کارآزمایی های بالینی

نا محدود
دارای 25% تخفیف انتشارات جعفری   398,000
298,500 ریال
0 ريال
0 ريال

ارسال رایگان

کتاب های مرتبط