1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
  5. کتاب کارآزمایی های بالینی

کتاب کارآزمایی های بالینی

104822

کار آزمائی های بالینی

398,000298,500 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ

خرید کتاب کارآزمایی های بالینی

7
دارای 25% تخفیف انتشارات جعفری   398,000
298,500 ریال
0 ريال
0 ريال

ارسال رایگان

کتاب های مرتبط