1. علوم پایه
  2. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  3. آمار زیستی/ آمار حیاتی
  4. کارآزمایی های بالینی

کارآزمایی های بالینی

104822
کار آزمائی های بالینی
قیمت: 398,000 ريال
تعداد صفحه
سال نشر
ناشر
نوبت چاپ

خرید کتاب کارآزمایی های بالینی
998
398,000 ریال
0 ريال
0 ريال

ارسال رایگان

کتاب های مرتبط