1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. کتاب اطلس بافت شناسی

کتاب اطلس بافت شناسی

100420
اطلس بافت شناسی
600,000540,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب اطلس بافت شناسی

2
دارای 10% تخفیف انتشارات ابن سینا   600,000
540,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط