1. انتشارات جعفری
  2. پرستاری و مامایی
  3. کتاب کتاب جامع روش تحقیق در علوم پزشکی

کتاب کتاب جامع روش تحقیق در علوم پزشکی

104765
کتاب جامع روش تحقیق در علوم پزشکی
350,000315,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب کتاب جامع روش تحقیق در علوم پزشکی

1
دارای 10% تخفیف انتشارات علمی سنا   350,000
315,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط