1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. کتاب مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی

کتاب مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی

104485
مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی
129,000116,100 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی

1
دارای 10% تخفیف انتشارات جامعه نگر   129,000
116,100 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط