1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. کتاب مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی

کتاب مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی

کد کتاب 104485
مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی
129,000122,550 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی

1
دارای 5% تخفیف انتشارات جامعه نگر   129,000
122,550 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط