1. انتشارات جعفری
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. کتاب نکات کلیدی دکترای پرستاری (آمار و پژوهش در پرستاری) PHD

کتاب نکات کلیدی دکترای پرستاری (آمار و پژوهش در پرستاری) PHD

کد کتاب 104337
نکات کلیدی دکترای پرستاری (آمار و پژوهش در پرستاری) PHD
149,000141,550 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب نکات کلیدی دکترای پرستاری (آمار و پژوهش در پرستاری) PHD

1
دارای 5% تخفیف انتشارات جامعه نگر   149,000
141,550 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط