1. انتشارات جعفری
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. کتاب نکات کلیدی دکترای پرستاری (آمار و پژوهش در پرستاری) PHD

کتاب نکات کلیدی دکترای پرستاری (آمار و پژوهش در پرستاری) PHD

104337
نکات کلیدی دکترای پرستاری (آمار و پژوهش در پرستاری) PHD
149,000134,100 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب نکات کلیدی دکترای پرستاری (آمار و پژوهش در پرستاری) PHD

1
دارای 10% تخفیف انتشارات جامعه نگر   149,000
134,100 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط