1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. تغذیه
  5. کتاب گنجینه جامع سوالات تغذیه اساسی و کاربردی

کتاب گنجینه جامع سوالات تغذیه اساسی و کاربردی

104287
گنجینه جامع سوالات تغذیه اساسی و کاربردی
290,000246,500 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب گنجینه جامع سوالات تغذیه اساسی و کاربردی

2
دارای 15% تخفیف انتشارات علمی سنا   290,000
246,500 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط