1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. کتاب اصول پایه و بالینی فیزیک تصویر برداری تشدید مغناطیسی

کتاب اصول پایه و بالینی فیزیک تصویر برداری تشدید مغناطیسی

104253

کتاب اصول پایه و بالینی فیزیک تصویر برداری تشدید مغناطیسی

300,000240,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب اصول پایه و بالینی فیزیک تصویر برداری تشدید مغناطیسی

2
دارای 20% تخفیف انتشارات ابن سینا   300,000
240,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط