1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. کتاب تداخلات دارویی خطرناک

کتاب تداخلات دارویی خطرناک

104165

کتاب تداخلات دارویی خطرناک

1,200,0001,020,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب تداخلات دارویی خطرناک

1
دارای 15% تخفیف انتشارات بشری   1,200,000
1,020,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط