1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. کتاب مجموعه سوالات ایمنی در صنعت

کتاب مجموعه سوالات ایمنی در صنعت

104045
مجموعه سوالات ایمنی در صنعت
54,00048,600 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب مجموعه سوالات ایمنی در صنعت

3
دارای 10% تخفیف انتشارات آثار سبحان   54,000
48,600 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط