1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. کتاب مجموعه کتاب های علوم ازمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری

کتاب مجموعه کتاب های علوم ازمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری

100274
مجموعه کتاب های علوم ازمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری
400,000380,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب مجموعه کتاب های علوم ازمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری

5
دارای 5% تخفیف انتشارات آییژ   400,000
380,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط