1. پخش تهران
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی

100273
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی
170,000153,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی

2
دارای 10% تخفیف انتشارات آییژ   170,000
153,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط