1. انتشارات جعفری
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. کتاب تشخیص،مراقبت و مهارتهای پرستاری در بیماریهای داخلی و جراحی

کتاب تشخیص،مراقبت و مهارتهای پرستاری در بیماریهای داخلی و جراحی

103591
تشخیص،مراقبت و مهارتهای پرستاری در بیماریهای داخلی و جراحی
289,000260,100 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب تشخیص،مراقبت و مهارتهای پرستاری در بیماریهای داخلی و جراحی

1
دارای 10% تخفیف انتشارات حیدری   289,000
260,100 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط