1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بیوفیزیک
  4. کتاب مبانی و تکنیک های سی تی اسکن اسپیرال

کتاب مبانی و تکنیک های سی تی اسکن اسپیرال

102968
مبانی و تکنیک های سی تی اسکن اسپیرال
168,000151,200 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب مبانی و تکنیک های سی تی اسکن اسپیرال

1
دارای 10% تخفیف انتشارات نوردانش   168,000
151,200 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط