1. پخش تهران
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. کتاب ضروریات بیوشیمی جلد 2

کتاب ضروریات بیوشیمی جلد 2

102901

کتاب ضروریات بیوشیمی جلد 2

420,000378,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب ضروریات بیوشیمی جلد 2

2
دارای 10% تخفیف انتشارات آییژ   420,000
378,000 ریال
0 ريال
0 ريال

مجموعه کتابهای ضروریات بیوشیمی
ساختمان و فعالیت (جلد دوم)
ویرایش سوم
شامل آزمونهای اخیر کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی همراه با پاسخ های تشریحی

کتاب های مرتبط