1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب طبقه بندی های بین المللی اطلاعات سلامت

کتاب طبقه بندی های بین المللی اطلاعات سلامت

102415
طبقه بندی های بین المللی اطلاعات سلامت
150,000112,500 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب طبقه بندی های بین المللی اطلاعات سلامت

1
دارای 25% تخفیف انتشارات جعفری   150,000
112,500 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط