1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. کتاب ABS بافت شناسی

کتاب ABS بافت شناسی

102391
ABS بافت شناسی
420,000378,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب ABS بافت شناسی

4
دارای 10% تخفیف انتشارات آرین پژوهش   420,000
378,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط