1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب کدگذاری علل مرگ ومی بر اساس کتاب ICD-10

کتاب کدگذاری علل مرگ ومی بر اساس کتاب ICD-10

101959
کدگذاری علل مرگ ومی بر اساس کتاب ICD-10
139,000125,100 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ

خرید کتاب کدگذاری علل مرگ ومی بر اساس کتاب ICD-10

2
دارای 10% تخفیف انتشارات حیدری   139,000
125,100 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط