1. پخش تهران
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها تشخیص و درمان

کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها تشخیص و درمان

101508
سم شناسی بالینی و مسمومیت ها تشخیص و درمان
148,000125,800 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها تشخیص و درمان

3
دارای 15% تخفیف انتشارات آرتین طب   148,000
125,800 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط