1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب فناوری مدیریت اطلاعات سلامت

کتاب فناوری مدیریت اطلاعات سلامت

101427

فناوری مدیریت اطلاعات سلامت

450,000405,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب فناوری مدیریت اطلاعات سلامت

4
دارای 10% تخفیف انتشارات حیدری   450,000
405,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط