1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب فناوری اطلاعات سلامت

کتاب فناوری اطلاعات سلامت

101425
فناوری اطلاعات سلامت
350,000315,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب فناوری اطلاعات سلامت

2
دارای 10% تخفیف انتشارات حیدری   350,000
315,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط