1. پخش تهران
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب فناوری اطلاعات سلامت

کتاب فناوری اطلاعات سلامت

101425
فناوری اطلاعات سلامت
249,000199,200 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب فناوری اطلاعات سلامت

2
دارای 20% تخفیف انتشارات حیدری   249,000
199,200 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط