1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

101421
سیستم های اطلاعات مدیریت
450,000405,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

3
دارای 10% تخفیف انتشارات حیدری   450,000
405,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط