1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی

کتاب سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی

101418
سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی
279,000251,100 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی

4
دارای 10% تخفیف انتشارات حیدری   279,000
251,100 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط