منابع آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی (اتاق عمل)


تاریخ: 1397/10/10


تعداد بازدید: 165
منابع آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی (اتاق عمل)

راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد

ناپیوسته رشته های گروه پزشكی

سال تحصیلی  98-99

 

داوطلبان عزیز آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی :

لیست منابعی که در پیش رو دارید به منظور راهنمایی و هدایت شما جهت آماده شده برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراهم شده است.

در این خصوص توجه شما را به نکات زیر جلب می نمائیم:

1- با توجه به اینکه آزمون کارشناسی ارشد، رقابتی برای سنجش و انتخاب آماده ترین و شایسته ترین افراد از لحاظ علمی برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی تکمیلی می باشد، و محدود نمودن این رقابت به تعداد محدودی منبع مشخص فاقد توجیه علمی و منطقی می باشد، لذا معرفی منابع به معنی انحصار و محدودیت آزمون به این معنا نبوده و داوطلبان برای توفیق بیشتر در آزمون ورودی بایستی مطالعات گسترده و متنوع تری را در زمینه های مربوطه داشته و به سطح مناسبی از احاطه و تسلط دست یابند.

2- در مورد کلیه منابع اعلام شده آخرین چاپ منبع یا ترجمه آن بایستی مورد استفاده قرار گیرد.

3- آزمون درس زبان بصورت عمومی ، شمال درک متون و واژگان عمومی زبان در سطح انگلیسی Upper intermediate )متوسط به بالا) برگزار می شود. لذا جهت آماده شدن برای آزمون فوق الذکر مطالعه کتابهای زیر می تواند مفید باشد:

 1. Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008. (افست در بازار موجود می باشد)
 2.  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.  2007. (افست در بازار موجود می باشد)
 3. Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391). (انتشارات سمت)
 4. Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. 2000. (افست در بازار موجود می باشد)
 5. Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications. (انتشارات جنگل)
 6. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press. (افست در بازار موجود می باشد)

 

منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي (اتاق عمل) سال تحصيلي  98-99

 

اتاق عمل

دروس مربوطه

منابع

اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب

 1. Berry & Kohn's Operating Room Technique . Nancymarie Phillips. publisher Mosby .last edition
 2. Surgical Technology for the surgical Technologist. A Positive Care Approach publisher Delmar Learning .last edition
 3. Alexander's Surgical Procedures.Jane C. Rothrock,Sherri Alexander. last Edition
 4. Surgical Instrumentation .an Interactive Approach .Renne Nemitz,last Edition.

بیماریهای داخلی و جراحی

 1. Brunners &Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing Suzanne C. Smeltzer, Brenda G. Bare, Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever.last edition.

تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف(حراحی های گوارش-غدد-زنان-اورولوژی-ENT و فک و صورت-چشم-اعصاب و اروتوپدی-اطفال-توراکس-قلب و عروق-پوست و ترمیمی)

 1. Berry & Kohn's Operating Room Technique . Nancy marie Phillips. publisher Mosby .last edition
 2. Surgical Technology for the surgical Technologist. A Positive Care Approach publisher Delmar Learning .last edition
 3. Alexander's Surgical Procedures.Jane C. Rothrock,Sherri Alexander. last Edition

آناتومی

 1. كالبدشناسي عمومی انسانی، تالیف عليرضا محرري؛ دانشگاه علوم پزشكي گرگان؛1388

بیهوشی و احیاء

 1. Berry & Kohn's Operating Room Technique . Nancy marie Phillips. publisher Mosby .last edition
 2. آخرین پروتكل املام شده در خصوص احياء البي ریوي توسط انش ن الب آمریكا - American Heart Association (AHA)      
   

http://www.heart.org/HEARTORG/CPRAndECC/CPR

_UCM_111119_SubHomePage.jsp

 

 

برای مشاوره بیشتر با مشاورین انتشارات جعفری تماس حاصل فرمایید.

02166493154